Over Drempelloos

Bekijk jouw eigen omgeving met een andere blik

Middels de ervaringswandeling, de uitdaging en laagdrempelige gesprekken wil Drempelloos Haarlem het bewustzijn van grote en kleine Haarlemmers prikkelen, om zo Haarlem een meer toegankelijke stad te maken voor iedereen.

Pauline van Heuven, oprichter en initatiefnemer aan het woord:

Haarlem is mijn stad, zodra ik de klokken van de Bavo hoor ben ik thuis. En mijn streven is om van ons mooie Haarlem de meest toegankelijke gemeente van Nederland te maken!

Vier jaar geleden, in 2018 was het naar aanleiding van het aannemen van het VN verdag Handicap het jaar van de Toegankelijkheid. Veel mooie plannen en initatieven die hieruit zijn ontstaan zijn stil komen te liggen en daardoor weer op het lager niveau terecht gekomen. In raad en commissie vergaderingen wordt dit dikwijls vergeleken met het simpel verlagen van een stoepje. Ik wil dit terug brengen naar het hogere niveau. Een onuitwisbaar gegeven van maken.

Toegankelijkheid is namelijk veel meer dan enkel simpel het verlagen van een stoepje. Het is een veel breder begrip en gaat hand in hand met participatie en inclusiviteit. Dit houdt in dat bij het maken van plannen voor de stad het begrip ’toegankelijkheid’ al in de conseptuele fase een vakje op de checklist moet gaan worden en niet pas in de laatste plaats aan bod komt. Toegankelijkheid is immers geen voorrecht maar een recht.

Middels ‘de Ervaring’ (wandelingen en laagdrempellige gesprekken) met kleine en grote Haarlemmers ervaren mensen zelf hoe het is om met 4% zicht door een drukke stad te moeten navigeren. Dit kijken met een andere bril op en een stukje in mijn schoenen lopen helpt om de bewustwording te vergroten. Vanuit dit gegeven is ook de website DrempelloosHaarlem.nl ontstaan. Onderdeel van de website is de mogelijkheid  tot insturen van foto’s van ontoegankelijke situaties om ziende mensen bewuster te leren kijken naar de toegankelijkheid van hun eigen leefomgeving om daarmee het besef en bewustzijn te vergroten en Haarlem een leukere en fijnere leefomgeving te maken voor iedereen!