Inzending van Richard Stekelenburg

Hoek Parklaan – Jansweg. Misplaatst hekwerk voor omleiding. Bedoeld om voetgangers vanaf de oversteek Parklaan ergens op te wijzen, maar vanaf deze kant alleen maar onduidelijk, hinderlijk en overbodig.