Inzending van PM Delèfre

Saenredamstraat, Haarlem, 4 januari 2022