Inzending van P. Heyligers

Carpentierlaan, waar toch duidelijk aangegeven staat waar het (geringe) voetpad mogelijk moet zijn