Inzending van Marianne

Toegankelijkheid is niet alleen in de openbare ruimte een probleem… In onze gang zijn er ook nog wel wat verbeterpunten!