Inzending van Koos

Voetpad ter hoogte van Zijlweg 146C. Soms ligt ontoegankelijkheid aan de situatie soms aan de mensen. In dit geval een combinatie. Studenten parkeren (onnadenkend?) hun fiets op het toch al veel te smalle voetpad van 90 cm.