Inzending van Drempelloos Haarlem

Gedempte Oude Gracht: Als je al veilig via geleidelijn en geblokkeerde verdeelvlak voorbij de fietsen en fietspad bent gekomen, de drukke weg over bent gestoken wordt je beloond met een laadklep in je maag.