Inzending van Drempelloos Haarlem

Gedempte Oude gracht, geleidelijn geblokkeerd door fietsen dus ‘werk aan de wegbord’ kan er ook nog bij. Toegankelijkheid wacht wel tot iedereen er tijd en zin in heeft. #prioriteiten