Inzending van Drempelloos Haarlem

De werkzaamheden in Kenaupark zijn al geruime tijd klaar aan deze kant. Wat rest zijn de waarschuwingsborden en schrikhekken (zoals ze officieel genoemd worden). Deze zijn ook ‘netjes’ aan de kant gezet. Alleen waarom van alle plekken precies bij de geleidelijn terwijl er ruimte genoeg is???