Inzending van Contijn

Deze foto is aan de Kampervest genomen en het viel me op dat iemand met een blinde geleidenhond eigenlijk over straat moet lopen om eromheen te kunnen (de waterkant is erg smal, een misstap en het wordt zwemmen). Aangezien ze daar nogal eens als bezetenen gereden wordt, is dat best wel link. Wellicht een goed idee om een extra parkeerontheffing aan te vragen, zodat die twee extra zandzakken niet op het loopgebied geparkeerd hoeven te worden? Dan kunnen ook mensen in een rolstoel gebruik maken van het pad.